"ม.พะเยา" ร่วมเทศบาล! จัดประเพณีห่มผ้าพระธาตุจอมทอง-ขบวนแห่ นศ.แต่งชุดเวียง สวยงามยาว 2 กม. (ภาพ)


"ม.พะเยา" ร่วมเทศบาล! จัดประเพณีห่มผ้าพระธาตุจอมทอง-ขบวนแห่ นศ.แต่งชุดเวียง สวยงามยาว 2 กม. (ภาพ)29 เม.ย. 2561, 11:11

วันที่ 29 เม.ย. 61 ผู้สื่อข่าว ONBNEWS จังหวัดพะเยารายงานว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง โดยมีขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ที่มีนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาจาก 3 คณะ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

 โดยนักการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา แต่งกายด้วยชุดเวียง และขบวนฟ้อนแบบชาวล้านนา อย่างอ่อนช้อยสวยงาม ยาวกว่า 2 กิโลเมตร ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ขึ้นบันไดพญานาค เข้า สู่วัดพระธาตุจอมทอง เพื่อเป็นการถวายผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ณ วัดจอมทอง อ.เมืองพะเยา สมโภชห่มผ้าพระธาตุจอมทอง โดยมี คณะบดีคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนนิสิต นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองพะเยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สำนักงานพุธศาสนาจังหวัดพะเยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชุมชนเมือง 14 ชุมชน ชุมชนรอบวัดพระธาตุจอมทอง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน

 

 

 


สำหรับประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยความร่วมมือของ 3 คณะด้วยกัน ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ และ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วม 800 คน ซึ่งภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้นำชุมชน ร่วมถึงคณบดีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากความพิเศษของงาน จะอยู่ที่การแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 36 เมตรแล้ว ภายในงานยังมีการแสดงฟ้อนแบบชาวล้านนาที่มีชื่อว่า “ฟ้อนเพลงปัญญา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ที่เป็นอีกหนึ่งจุดสนใจของงานแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาแล้ว ยังเป็นการทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ที่ดึงดูดสายตาของประชาชนในจังหวัดพะเยาและนักท่องเที่ยวอีกด้วย

 

 

 


 คำที่เกี่ยวข้อง : #พะเยา   #พระธาตุจอมทอง  

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร