"เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์" ร่วมเปิดสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระพุทธศาสนา4.0


"เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์" ร่วมเปิดสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระพุทธศาสนา4.017 เม.ย. 2561, 09:51

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 17 เมษายน 2561 ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชัยญาติการาม พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายมหานิกาย วัดเขียนเขต พระอารามหลวง พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายธรรมยุติ วัดโบสถ์ พร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ร่วมเปิดหอประชุมฯและสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ที่วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีสำหรับสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เกิดขึ้นโดยดำริและการอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการบริหารงานคณะสงฆ์ของจังหวัดปทุมธานีให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดยิ่งๆ ขึ้นไป อีกทั้งยังเป็นการรองรับการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์คณะสงฆ์ พระพุทธศาสนา 4.0 ซึ่งในอดีตคณะสงฆ์ทำอะไรมักไม่มีแบบแผนหรือเป้าหมาย ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างอยู่ หากคณะสงฆ์ได้ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์เพื่อสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


โดยสำนักงานฯ ตั้งอยู่ที่วัดเขียนเขต ตัวอาคารเป็นรูปแบบอาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 เป็นห้องประชุม ที่ความพร้อมทั้งด้านสถานที่ ด้านเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ห้องทำงานของเจ้าคณะจังหวัด พร้อมพื้นที่เตรียมการรับรองและห้องสุขา ชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่ทำงานของรองเจ้าคณะจังหวัด และพื้นที่ทำงานของสำนักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด พื้นที่รับรองทำงานของเจ้าคณะอำเภอทั้ง 7 อำเภอ มีพื้นที่ทำงานของพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอทั้ง 7 อำเภอ และห้องทำงานของภาคราชการ ภาคประชาชนเครือข่ายรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ห้องรับรอง พื้นที่เตรียมการรับรอง และห้องสุขา ส่วนชั้นที่ 3 เป็นห้องที่รวบรวมเก็บเอกสารสำคัญทางการคณะสงฆ์ไว้เป็นศูนย์กลางข้อมูลของทั้งจังหวัดปทุมธานี โดยแบ่งเป็นห้องต่างๆ รองรับการเก็บเอกสารสำคัญทั้งส่วนกลางจังหวัด และ 7 อำเภอในจังหวัด.คำที่เกี่ยวข้อง : #ปทุมธานี   #พระพุทธศาสนา4.0  

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจกดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร