"ผู้ว่าฯตรัง"  เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "ย่านตาขาว วันวาน" เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2561


"ผู้ว่าฯตรัง" เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "ย่านตาขาว วันวาน" เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 256112 เม.ย. 2561, 13:33

ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า วันนี้ (12 เมษายน 2561) ที่สวนสาธารณะหนองชุมแสง ในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "ย่านตาขาว วันวาน" โดยมี นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว นางทัศนีย์ สุนทรนนท์ กรรมการจัดงานย่านตาขาวโมเดล ประธานชุมชน และตัวแทนชุมชน พร้อมด้วยอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวย่านตาขาว ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ โครงการย่านตาขาวโมเดล ที่ทำร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลย่านตาขาว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว  ทำให้เกิดเรื่องราวย่านตาขาววันวาน เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นบ้านเกิดตามวิถีดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นหลัง ได้ตระหนักถึงคุณค่าในการรักบ้านเกิด และภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ จึงร่วมกันจัดงานสงกรานต์ย่านตาขาววันวาน ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2561 นี้

โดยภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการโครงการย่านตาขาวโมเดล นิทรรศการภาพถ่ายเก่าของชุมชนคนอำเภอย่านตาขาว จุดเยี่ยมชมและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีการแสดงลิเกป่า รวมถึงอาหารพื้นบ้านของชุมชนย่านตาขาว ซึ่งทุกจุดแสดงถึงวิถีดั้งเดิม จำหน่ายสินค้า และอาหารพื้นเมือง และสัมผัสได้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของคนย่านตาขาวทั้งสิ้น
 โดยมีคณะทำงาน และนักวิชาการจากมหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนย่านตาขาว ได้ลงพื้นที่นั้น เป็นบทสรุปได้ว่า พื้นที่อำเภอย่านตาขาว เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมและอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน และความหลากหลายทางอาหารและชาติพันธุ์ อันเป็นลักษณะเด่นเฉพาะของพื้นที่ย่านตาขาวเท่านั้น และในส่วนนี้จึงเป็นข้อมูลที่สำคัญในการขับเคลื่อนย่านตาขาว สู่การวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการปรับปรุงพัฒนาเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของคนย่านตาขาวต่อไป

โดยมีแนวคิดว่าร่วมกันว่า “ความยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนขึ้นอยู่กับชาวย่านตาขาวเอง หากทุกคนตระหนักและเห็นคุณค่า และไม่ลืมที่จะหยิบเอาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน ที่ไม่สามารถจะไปหาได้จากที่อื่น แล้วเปิดให้ทุกคนบนโลกได้รับรู้ ซึ่งจริงๆ ทุกชุมชนในโลกนี้ ล้วนแล้วแต่มีราคาไม่แตกต่างกัน อยู่ที่ว่าเราจะสร้างคุณค่าหรือสร้างความเข้าใจให้ชาวโลกได้รับรู้และเข้าใจ และยอมรับในคุณค่าของเราแค่ไหน อย่างไร และในขณะเดียวกัน คนในชุมชนเอง ก็ต้องเห็นคุณค่าของตัวเองด้วย เพราะก่อนที่จะให้คนอื่นมาเห็นคุณค่าในตัวเรา และสำคัญต้องปลุกจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิดให้กับเยาวชนรุ่นหลังให้หันมาสืบทอดวิถีของบรรพบุรุษไม่ให้สูญหาย ซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เป็นได้ด้วยความชื่นมื่น ผู้ร่วมงานมีการแต่งกายชุดไทยสมัยต่างๆ อย่างสวยงาม เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 


 

 

 คำที่เกี่ยวข้อง : #ย่านตาขาว   #เทศกาลสงกรานต์  

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร