"กลุ่มชมรมคนรักเสือดำกาญจนบุรี" จัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง  “เสือดำทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก” ที่ถูกฆ่าตาย คนไทยได้รับบทเรียนอะไร !?


"กลุ่มชมรมคนรักเสือดำกาญจนบุรี" จัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง “เสือดำทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก” ที่ถูกฆ่าตาย คนไทยได้รับบทเรียนอะไร !?12 เม.ย. 2561, 11:58

วันนี้ (12 เมษายน 2561) ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า บริเวณ ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายสมชาย พรหมชน ประธานชมรมคนรักเสือดำจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรม ประกอบด้วยการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ การบวงสรวง การจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเสือดำ โดยมีผู้ร่วมงาน พร้อมลงนามต่อต้านการล่าสัตว์ป่า การแสดงดนตรีบนเวที  และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้นายวิเชียร ชิณวงษ์ และเจ้าหน้าที่รักษาสัตว์ป่าเขตทุ่งใหญ่นเรศวนด้านตะวันตก

นอกจากเสร็จการถวายพัตตาหารเช้าแล้ว ได้จัดให้มีการเสวนาทางวิชาการ  ในหัวข้อเรื่อง ในหัวข้อเรื่อง “เสือดำทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก”ที่ถูกฆ่าตาย คนไทยได้รับบทเรียนอะไร ผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วย นายสมชาย พรพรหมชนะ ประธานชมรมคนรักเสือดำ  พลตรีกมลสันติ กลั่นบุศย์ อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี  ดร.มานพ พรหมชนะ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.สงขลา นครินทร์  ดร. ธวัชชัย พิกุลแก้ว นายกสมาคมศึกษาธิการแห่งประเทศไทย ประธานชมรมคนรักเมืองกาญจน์ พระวิสุทธิพงษ์เมธี (ดร.มหาวีระ มหาวีโร ) ผช. เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงครามเจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์  นายประยุทธหล่อ  สุวรรณศิริ อดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้  อาจารย์ ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผู้ดำเนินรายการ นายบรรยง เลขาวิจิตร  อดีตผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3  

วัตถุประสงค์ของชมรมคนรักเสือดำ คือ 1.ตัวการ์ตูนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและเป็นสมบัติของชาติและของโลก  2. สร้างความตระหนักและจิต สำนึกในการรักษาคุ้มครองสัตว์ป่าให้คงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติสืบไป 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมและเป็นประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนในชาติได้เกิดแนวความคิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ 5. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักในการรักษาป่าและสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อสงวนให้อนุชนรุ่นหลัง  6. ให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการคุ้มครองป่าและสัตว์ป่าตามที่องค์กรต่างๆให้การสนับสนุนรวมถึงการยกย่องเชิดชูผู้ที่ทำประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             

จากกรณีมีกลุ่มบุคคลได้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตก เพื่อทำการล่าสัตว์ป่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับ การประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมชาติของสัตว์ป่าในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.  2542  ประชาชน องค์กร มูลนิธิต่างๆได้ให้ความสนใจร่วมมือในการปกป้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสัตว์ป่าไว้ตลอดมาและกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ถูกเจ้าหน้าที่กรมอุทยานจับกุมพร้อมซาก ไก่ฟ้าหลังเทา เนื้อเก้ง ซากเสือดำพร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2500 

ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จย่าทรงดำรง พระยศสมเด็จพระราช ชนนีศรีสังวาลฯ และเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ลงพระนาม ในพระราชบัญญัติเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2503 และต่อมาทางรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพื้นที่ทุ่งใหญ่นเรศวรฯ ที่กำหนดให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยธรรมชาติเป็นที่สำคัญต่อการมีชีวิตอยู่ของสัตว์เพื่อรักษาไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองปัจจุบันนี้ยังมีการบุกรุกลักลอบล่าสัตว์ป่ามาตลอดเป็นการกระทำผิดกฎหมายตามพ.ร.บ. เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและสัตว์อื่นๆเสือดำเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายซึ่งปัจจุบันนับว่าจะสูญพันธุ์แล้ว  เรื่องของการอนุรักษ์การรักษา พันธุ์สัตว์ป่าทรัพยากรทางธรรมชาติต่อไป                   

และนี่ไม่ใช่เป็นเพียง หน้าที่ของรัฐอย่างเดียว ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ในครั้งนี้ทางชมรมคนรักเสือดำ ได้ให้ความร่วมมือในการตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการรักษาคุ้มครองสัตว์ป่า ให้คงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และของประชาชนทุกหมู่เหล่า และสัตว์ป่าจะต้องไม่ถูกฆ่าไม่ถูกทำลายชีวิตสัตว์ป่า ทุกชีวิตมีคุณค่าต่อมนุษย์สัตว์ป่าจะต้องไม่ตายฟรี ถ้าทุกคนให้ความสำคัญอย่างจริงจัง

พระวิสุทธิพงษ์เมธี (ดร.มหาวีระ มหาวีโร ) ผช. เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงครามเจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์  เสวนาว่าสังคมบ้านเราเมื่อเกิดเหตุการณ์ ก็จะลุกฮือขึ้นมาพักหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเงียบหายไป จริงแล้วไม่ว่าสัตว์ใดๆ เขามีศีลธรรมคุ้มครองอยู่  แต่ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง  แท้จริงแล้วคนเราขาดจิตสำนึก ขาดศีลธรรม คนที่คิดกระทำมันก็คิดหาทางออก หาช่องทางหลีกเลี่ยงกฎหมาย  ดังนั้นการสร้างจิตสำนึกของคนเป็นเรื่องใหญ..................................มีเสียงพระวิสุทธิพงษ์เมธี.............................................

               นายวิเชียร  ชิณวงษ์ หน.รักษาสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ได้พูดถึงคดีความ ขอให้เป็นไปตามกระบวนการของอัยการ คนส่วนใหญ่ติดตามคดีนี้จะทราบดี และขอโทษตนเองไม่อยากให้ความเห็นมากกว่านี้.......................................มีเสียง หน.วิเชียร  ชิณวงษ์....................................

               อาจารย์ ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้กล่าวถึงเรื่องคดีเป็นไปตามขั้นตอนไม่ช้าไม่เร็ว ตัวข้อหาก็อยู่ครบ แต่รายละเอียดเราไม่เห็นที่จะเอาผิดคุณเปรมชัย โดยเฉพาะทนายความของคุณเปรมชัย เขาทำมีเทคนิค แต่ทางสาธารณะชนเขาเฝ้าดูอยู่ พฤติกรรมผู้กระทำมันชัดเจนอยู่แล้ว แต่คดีมันเป็นเรื่องนาเป็นห่วง หลักฐานเราสามารถเชื่อมโยงไปถึงคนกระทำผิดได้หรือไม่ ทนายของเขาสอบถามจนคนให้การเกิดการสับสน เป็นเรื่องที่น่ากังวลพอสมควร.............มีเสียง อาจารย์ ศศิน เฉลิมลาภ................../

  


 
ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร