ตามรอยพระราชดำริ !! "ห้องสมุดปะเหลียน" เชิญชวนอาสาฯ ขนหนังสือไปให้ชาวบ้านอ่านถึงบ้าน !!


ตามรอยพระราชดำริ !! "ห้องสมุดปะเหลียน" เชิญชวนอาสาฯ ขนหนังสือไปให้ชาวบ้านอ่านถึงบ้าน !!6 เม.ย. 2561, 11:06

จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "เจ้าฟ้านักอ่าน" เป็นที่ตระหนักว่า การอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศชาติ  เนื่องเพราะการอ่านคือรากฐานในการดำเนินชีวิตและการศึกษาหาความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แม้พื้นที่ห่างไกลทุรกันดารก็ตาม  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองเพิ่มพูนความรู้จากการอ่านนั้น

นางวัชรี นายโท บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เห็นว่าห้องสมุดประชาชนอำเภอปะเหลียน ตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชนค่อนข้างมาก และการเดินทางไปมาก็ไม่สะดวกเนื่องจากเป็นอำเภอที่ไม่มีรถยนต์โดยสารวิ่งผ่าน  ประกอบกับห้องสมุดตั้งอยู่ในมุมอับไม่ติดกับถนนใหญ่ ไม่สามารถมองเห็นจากถนนสายหลักได้  ผู้ใช้บริการที่มาใช้ห้องสมุดจึงต้องใช้รถส่วนตัวและต้องมีความตั้งใจจริง

จากสภาพปัญหาดังกล่าว นางวัชรี จึงได้พูดคุยเชิญชวนสมาชิกที่มาใช้บริการเป็นประจำ เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครรักการอ่านในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร โดยผู้นั้นต้องจะรวบรวมข้อมูลชื่อหนังสือที่เพื่อนในหมู่บ้านต้องการและเมื่อมีเวลาว่างก็จะเดินทางมาแจ้งบรรณารักษ์จัดหนังสือให้ เพราะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ เนื่องจากในพื้นที่ไม่สัญญาณแล้วนำมาคืนเมื่อสมาชิกทุกคนอ่านหมดทุกเล่ม ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลา 10-15 วันนายสุพรรณ ด้วงหมุน อาชีพเกษตรกร อาศัยอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง ซึ่งอยู่ห่างจากห้องสมุดประชาชนอำเภอปะเหลียน ถึง 35 กิโลเมตร กล่าวว่า ตนมายืมหนังสือประมาณ 30-34 เล่ม แล้วนำไปแจกจ่ายให้สมาชิกได้อ่านประมาณ 15 หลังคาเรือน  เนื่องจากเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเห็นพระองค์ท่านทรงถือหนังสืออยู่ตลอดเวลา  จึงได้ตั้งปณิธานที่จะส่งเสริมการอ่านให้กับคนในหมู่บ้านมากว่า 4 ปีแล้ว

นอกจากนั้น ยังมีอาสาสมัครที่รักการอ่านในตำบลอื่นๆ อีก 24 คน ที่ได้ช่วยนำหนังสือจากห้องสมุดประชาชนอำเภอปะเหลียน ไปส่งเสริมให้เพื่อนในละแวกบ้านเดียวกัน ได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือที่ตนเองชอบ  เนื่องจากอาสาสมัครทุกคนมีความคิดเหมือนกันว่า ถึงแม้เราจะอยู่ห่างไกล แต่ถึงอย่างไรเราก็ไม่ห่างไกลหนังสือ และเรายังโชคดีที่มีห้องสมุด และหนังสือดีๆ ให้อ่าน

ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินการในรูปแบบดังกล่าว ได้แก้ปัญหาการยืม คืน และการใช้บริการการอ่าน ในห้องสมุดได้เป็นอย่างดีที่สำคัญคือ ทำให้หนังสือกลับมีชีวิต และสามารถเดินทางไปอยู่ในมือของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้  ตลอดจนส่งผลให้สมาชิกที่ไม่สามารถเดินทางมายังห้องสมุด ได้มีโอกาสอ่านหนังสือตามความสนใจ  รวมทั้งสามารถนำความรู้จากการอ่านไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง : #ห้องสมุด   #หนังสือ   #ปะเหลียน  

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร