นโยบาย ธ.ก.ส. สร้างฝายให้ชุมชนทั่วประเทศ สำเร็จแล้วกว่า 6,000 ฝาย งบ 134 ล้านบาท


นโยบาย ธ.ก.ส. สร้างฝายให้ชุมชนทั่วประเทศ สำเร็จแล้วกว่า 6,000 ฝาย งบ 134 ล้านบาท5 เม.ย. 2561, 21:01

                กาญจนบุรี  นโยบาย ธ.ก.ส. สร้างฝายให้แต่ละชุมชน ฝ่ายละ 1 ฝ่าย 1 ฝายทั่วประเทศ  สร้างแล้วประมาณ 6,000 ฝาย งาบประมาณกว่า 134 ล้านบาท เพื่อช่วยสร้างอาชีพมั่นคงแก่ประชาชนในชุมชนนั้นๆ ส่วนฝ่ายจะมีขนาดแตกต่างกันไป เล็ก กลาง ใหญ่  โดยคำนึงถึงพื้นที่นั้นๆ ด้วย และฝากให้ชุมชนช่วยดูแลรักษาฝายต่างๆ ด้วยเพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง โดยได้มีการร่วมกันปลูกต้นไม้รอบๆ คันผนังของฝายด้วย

               วันนี้ 05 เม.ย. 2561 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่าที่บริเวณบ้านห้วยแม่ระวาง หมู่ที่ 3 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี นายสุรสิทธิ์  ศรีสันต์ นายอำเภอหนองปรือ นายวิรัช วาณิชธนากุล ผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายสมภพ รอดกลาง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก  ได้เดินทางไปร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบและทำการเปิดฝายชะลอน้ำบ้านแม่ระวาง ตำบลสมเด็จเจริญ ในครั้งนี้โดยมีผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ไปร่วมในครั้งนี้จำนวนมาก

               นายเฉลิมชัย ชาตะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวถึงความเป็นมาของฝายชะลอน้ำแห่งนี้ว่า เป็นฝายขนาดใหญ่ แห่งแรกของทาง ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการมา เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่ในโครงการพระราชดำริ ประชาชนในพื้นที่นี้มีอาชีพทางการเกษตร จากเดิมทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ปัจจุบันปรับเปลี่ยนมาประกอบอาชีพปลูกพืชผักสวนครัว เพราะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีจากฝายของ ธ.ก.ส. ไปดำเนินการสร้างให้รอบๆ บริเวณนี้โดยงบประมาณไม่สูงมากอีกด้วย

               นายวิรัช  วาณิชธนากุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้ตระหนักถึงปัญหาความแห้งแล้ง รวมถึงช่วงฤดูฝนก็มักจะน้ำท่วม ที่จะกระทบกับอาชีพเกษตรกรรม กระทบกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทุกท้องที่ ดังนั้นทาง ธ.ก.ส. จึงจัดสรรงบประมาณจากกองทุนบรรเทาสาธารณภัยส่วนหนึ่งมาสนับสนุนในการสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามแต่พื้นที่นั้นๆ สร้างไปทั่วประเทศแล้วประมาณ 6 พัน ฝาย งบประมาณทั้งสิ้น 134 ล้านบาท และก็จะดำเนินการต่อเนื่องไป ฝายแต่ละแห่งจัดสร้างขึ้นมา คือ 1 ฝ่าย สร้าง 1 ฝาย โดยให้แต่ละสาขาตรวจสอบความต้องการเสนอไปยังสำนักงานใหญ่

               สำหรับวัตถุประสงค์การสร้างฝายชะลอน้ำ คือ เป็นการอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และรักษาระบบนิเวสน์ของสัตว์น้ำรวมถึงสัตว์ทั่วๆไป รวมถึงประโยชน์อื่นๆ ที่จะตามมาอีกมากมาย และฝากให้ชุมชนช่วยดูแลฝายต่างๆ ด้วย เพราะทาง ธ.ก.ส. ก็เป็นแค่เริ่มต้นให้เท่านั้น ก่อนจะมีการให้คนในชุมชนร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณคันผนังของฝายด้วย

               เสียงชาวบ้านเกษตรกรในพื้นที่ กล่าวว่าอดีตพื้นที่บริเวณนี้ประชาชนถือครองกันเป็นจำนวนมาก จนมีหลวงตาจันท์ ได้เดินธุดงค์เข้ามาในพื้นที่แล้วขอซื้อที่ดินจากประชาชน ก่อนนำไปถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 หลังจากนั้นก็ได้มีโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริฯ สำหรับตนเองเคยมีที่ดินกว่า 100 ไร่ ปัจจุบัน ทางราชการมาแบ่งให้ทำกินเหลือ 8 ไร่ แต่อดีตต้องรอน้ำฝนเท่านั้น เมื่อโครงการหลวงนี้เข้ามาทุกจุดมีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ ถือว่าแค่ 8 ไร่ สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ดีกว่ารอน้ำฝนไปปีๆ และประชาชนหันจากเดิมปลูกอ้อย ปีหนึ่งได้ครั้งเดียว หันมาปลูกพืชผักสวนครัวปีหนึ่งสร้างรายได้ถึง 3 ครั้ง ดีกว่าปลูกอ้อยบางปีต้องขาดทุน./

  


 คำที่เกี่ยวข้อง : #ธ.ก.ส.   #สร้างฝายให้ชุมชน  

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร