มมส. เปิดโครงการ "สัปดาห์ห้องสมุด" ภายใต้แนวคิด อนุรักษ์มรดกไทย ก้าวไกลสู่สากล


มมส. เปิดโครงการ "สัปดาห์ห้องสมุด" ภายใต้แนวคิด อนุรักษ์มรดกไทย ก้าวไกลสู่สากล3 เม.ย. 2561, 13:35

ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่อาคารสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้แนวคิด อนุรักษ์มรดกไทย ก้าวไกลสู่สากล

นางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการสัปดาห์ห้องสมุด กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งกำหนดเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เกิดความตระหนักสร้างสรรค์และธำรงมรดกของชาติ ให้ยั่งยืนตกทอดถึงลูกหลาน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้บริการสารสนเทศ เปิดโลกทัศน์สู่วิทยาการก้าวหน้าด้วยการจัดกิจกรรมและบริการที่ทันสมัยของสำนักวิทยบริการ ให้แก่นิสิต อาจารย์ และประชาชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการ

 

 สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้จัดนิทรรศการ เทิดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561 จัดการแสดงชุด ขับร้องบรรเลงเพลงพื้นเมือง เดินแบบผ้าไทย หลากหลายลีลา โดย นิสิตหนุ่มสาว มมส. และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบรรยายวิถีชีวิตชนเผ่าไทญ้อ บ้านท่าขอนยาง โดย นายดำเนิน เนื่องวรรณะ ปราชญ์ชาวบ้าน การประกวด MSU Library Ambassador : Smart Students @Smart Library นิทรรศการ เส้นด้าย ฝ้ายคราม ไทญ้อ บ้านท่าขอนยาง/สกลนคร อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลและการใช้โปรแกรมเพื่อสนับสนุนการวิจัย (Endnote) นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้ชมและเลือกซื้อผ้าครามลายสวย และสินค้าพื้นเมืองอื่นๆ ตลอด 3 วันที่จัดงาน ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร