"ผู้ว่าฯประจวบ" นำข้าราชการ ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี พ.ศ.2561


31 มี.ค. 2561, 14:25

"ผู้ว่าฯประจวบ" นำข้าราชการ ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี พ.ศ.2561
เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น.วันที่ 31 มีนาคม 2561 ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า ที่ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบฯ นายพัลลภ สิงหเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วย รองผู้ว่า ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

 ทั้งนี้ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทางราชการถือเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อให้รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้นทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทย  มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ  ด้านรวมทั้งด้านการเมือง  การทหาร  ที่ทรงทำนุบำรุง  และสามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้ได้ ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตล่วงเลยมา 43 ปี พระองค์ก็ยังได้โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ "เงินถุงแดง" ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน และเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้จนทุกวันนี้  ประชาชนชาวไทยและรัฐบาลจึงพร้อมใจกันประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์  ณ  ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์หน้าวัดราชนัดดาราม ในปี  พ.ศ. 2541
ทางราชการได้มีการถวายพระราชสมัญญาว่า  "พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และได้ใช้ชื่อวันงานใหม่ว่า "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และประกอบพิธีถวายราชสักการะเป็นประจำทุกปีจวบจนถึงปัจจุบัน