"ชุมพร" จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า


"ชุมพร" จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า31 มี.ค. 2561, 14:17

วันที่ 31 มีนาคม 2561 ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า หอประชุมจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย โดยทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข และพัฒนาให้ชาติไทยมีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านการเมือง การทหาร และรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้ได้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินั้น บ้านเมืองเริ่มเผชิญปัญหาด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ในยุโรปและอเมริกา ทรงผ่อนปรนมิให้กระทบกระเทือน ทั้งผลประโยชน์ของประเทศ และสัมพันธไมตรีระหว่างกัน เป็นผลให้ชาติไทย คงความเป็นเอกราช อยู่ได้ตราบจนปัจจุบัน และในสมัยรัตนโกสินทร์ทรงทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวี มีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศอย่างกว้างขวาง รายได้หลั่งไหลเข้ามาเป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดิน ข้าราชการได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรก ทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศ ด้วยการปรับปรุงระบบการเก็บภาษีอากร ทั้งภาษีอากรเก่าและใหม่ สามารถเกื้อกูลการพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง จนปรากฏว่าศาสนารุ่งโรจน์แพร่ขยายไปสู่ดินแดนพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา


และด้วยทรงเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นความเจริญของบ้านเมืองและประชาชน โปรดให้ความรู้นานาชนิด ไว้ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ทั้งวิชาวรรณกรม ตำรายา โหราศาสตร์ การช่าง ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาอย่างกว้างขวาง จนกล่าวกันว่าวัดโพธิ์ คือ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ทรงทำลายฝิ่นซึ่งเป็นยาเสพติดร้ายแรงในสมัยนั้นให้หมดไปจากประเทศ เพื่อป้องกันพสกนิกร ให้รอดพ้นจากความหายนะ อันเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติ และทรงพระราชทรัพย์ส่วนที่สำคัญที่สุดแก่ประเทศไทย คือ ส่วนที่พระราชทานไว้แก่แผ่นดิน ซึ่งเก็บรักษาไว้ในถุงแดงเป็นจำนวนหลายหมื่นชั่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาเป็นค่าชดใช้แลกเปลี่ยนอธิปไตยของชาติ ในกรณีพิพาทแผ่นดินระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ร.ศ. 112 อันเป็นวิกฤตการณ์ที่คับขันล่อแหลมในสมัยนั้นอย่างยวดยิ่ง จึงอาจกล่าวได้ว่า ถ้ามิใช่พระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานพระราชทรัพย์ไว้แล้ว ชาวไทยทั้งมวลจะภาคภูมิใจในความเป็นชาติเอกราช อย่างสง่าผ่าเผยเช่นปัจจุบันนี้มิได้

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2330  ณ  พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ทรงสวรรคต ตรงกับวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2394 พระชนมายุ 63 พรรษา ระยะเวลาครองราชย์ 27 ปี 7 เดือน 23 วัน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 31 มีนาคม  ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติเพื่อประกอบงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ โดยมิต้องถือเป็นวันหยุด เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งพระราชกรณียกิจตลอดเวลาแห่งการครองราชย์ ทรงสร้างสรรค์คุณประโยชน์อเนกอนันต์ อันเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนาทั้งสิ้น

สำหรับพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัดชุมพร โดย นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธานในพิธีได้นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พร้อมนำกล่าวราชสดุดี น้อมระลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า นอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระบรมราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน จากนั้นอ่านสานของนายกรัฐมนตรี และมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดชุมพร ประจำปี พ.ศ. 2560
ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร