"พาณิชย์จังหวัดเลย" เปิดตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้เก่าริมโขง ต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์


"พาณิชย์จังหวัดเลย" เปิดตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้เก่าริมโขง ต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์31 มี.ค. 2561, 12:00

พาณิชย์จังหวัดเลย นำสินค้าการเกษตรจากสวน เปิดตลาดให้เกษตรกรขายโดยตรงกับผู้บริโภค นักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจภายในระดับชุมชนเมืองเลย ให้มีพื้นที่ในการค้าขาย ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน           

ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า  นางสาวสิการย์ เฟื่องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้เก่าริมโขง เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการเปิดงานนางสาวสิการย์ เฟื่องฟุ้ง เผยว่า การเปิดตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้เก่าริมโขง ทั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยการส่งเสริมตลาดชุมชนเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเป็นช่องทางการขยายการตลาด ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยนำเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชผล และแปรรูป ออกมาจำหน่ายเอง โดยพาณิชย์จังหวัดได้ขับเคลื่อนโครงการ ตลาดประชารัฐต้องชม เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ ตามโครงการให้เป็นรูปธรรม จัดสถานที่ค้าขายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ผลิตสินค้าการเกษตร สินค้าชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ผลิตสินค้า OTOP SMEs ตลอดจนประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ผู้บริโภค เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการสร้างรายได้ และรายได้เสริมจากอาชีพหลัก

           


การเลือกสถานที่ถนนคนเดินที่เชียงคานบ้านไม้เก่า  เพื่อรองรับกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยว ในช่วงวันสงกรานต์และมาท่องเที่ยวเมืองเชียงคาน ให้มีตลาดอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถมาจับจ่ายใช้สอย เป็นสินค้าที่ผลิตโดยตรงกับเกษตรกรพร้อมกับ สินค้าจากชุมชนต่างๆในจังหวัดเลย มาจำหน่าย โดยตลาดจะติดริมน้ำโขงและจะเป็นแหล่งพักผ่อนยามเย็นหลังเลิกงาน จะเปิดตั้งแต่ 16.30 – 23.00 น.ทุกวัน
ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร