AIS จับมือกับ 2 กระทรวง จัดทำ “แอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์” เพื่อสามารถดูแลประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว!! (คลิป)


AIS จับมือกับ 2 กระทรวง จัดทำ “แอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์” เพื่อสามารถดูแลประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว!! (คลิป)



30 มี.ค. 2561, 20:20

เอไอเอส (AIS) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)  จัดทำ “แอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์”  ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มงานสาธารณสุข เข้าไปช่วยเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถของ อสม. และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคระบาด 

 

 

วันนี้ (30 มีนาคม 2561) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมครอสทู ไวบ์ ( X2 VIBE BURIRAM HOTEL) รายงานว่า นางนิภา สุทธิพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางพร้อมกับ นายอุดมศักดิ์ โสมคำ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส  คณะผู้บริหาร AIS และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมอบรางวัลชื่นชม แสดงความยินดี กับ เครือข่าย อสม. ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ รวมทั้งอสม. ถึงแม้จะอยู่ในจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล ก็สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทำงานสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี อันส่งผลดีต่อการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง

ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการมอบรางวัลให้เป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาล และ อสม. ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จำนวน 86 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็น รางวัลดีเด่นระดับประเทศ 10 รางวัล ได้รับเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด 37 รางวัล  รับเงินรางวัลละ 40,000 บาท  และรางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่ อสม. 4.0 จำนวน 39 รางวัล รับเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท  

นายอุดมศักดิ์ โสมคำ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส กล่าวว่า “การจัดโครงการประกวดการใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ ถือเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่  AIS ต้องการเข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของประเทศอย่างยั่งยืน โดยทาง เอไอเอสยังคงมุ่งมั่น และให้สัญญาในการเดินหน้าสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคม และบริการใหม่ๆ เข้าไปยกระดับงานสาธารณสุข และทุกภาคส่วนของประเทศต่อไป” 

นายอุดมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ช่วงนี้มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จากข้อมูลของเครือข่ายผู้ใช้แอพพลิเคชั่น “อสม.ออนไลน์” นี้สามารถทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบข้อมูล ผู้ป่วย และข้อมูลโรคระบาด เป็นข้อมูลตามจริง ทำให้เจ้าหน้าที่ เครือข่ายสาธารณสุขเข้าถึงผู้ป่วย และเข้าป้องกันการระบาดได้รวดเร็ว ซึ่งคาดว่าแอพพลิเคชั่นนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ได้อย่างมากให้การช่วยป้องกันและควบคุมโรคระบาดในอนาคต
 




ด้านนาย อวิรุจน์ มีกำปัง 28 ปี นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลอำเภอกระสัง ผู้ใช้แอปฯอสม ออนไลน์ ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ บอกว่า ปกติต้องเวียนส่งหนังสือไปตามหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ว่ามีการระบาดของโรค กว่าหนังสือจะถึงก็ล่าช้า จึงได้หันมาลองใช้ แอพพลิเคชั่นตัวนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่เครือข่ายสาธารณสุขสามารถแจ้งข่าวไปยังชาวบ้านแล้วก็เครือข่าย อสม ในพื้นที่ได้รวดเร็ว ทราบข้อมูลอาการโรคของผู้ป่วยเป็นข้อมูลจริง สามารถทำการเข้าหาผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ตามชนบทได้รวดเร็วขึ้น และทำการเข้าป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคได้ทัน 

ซึ่งในส่วนนี้ก็อยากขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำ แอปฯนี้ขึ้นมา ซึ่งนอกจากจะช่วยในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายอีก และเป็นผลดีต่อประชาชน อีกด้วย ที่ผ่านมาทางเครือข่ายของผมในอำเภอกระสังก็ได้ใช้ แอปฯนี้ในการแจ้งข่าวสารให้ผู้นำท้องถิ่น และชุมชน ได้ทราบถึงการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งกำลังระบาดอย่างมากในช่วงนี้ ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลรวดเร็ว รู้วิธีการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเบื้องต้น เพื่อยับยั้งการระบาดของโรค ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปทำการช่วยเหลือ นายอวิรุจน์ นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลอำเภอกระสังกล่าว

 









ติดตาม ONB NEWS Fans Page







ข่าวน่าสนใจ




















กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร