คึกคัก!! จ.ชุมพร เปิดงานถนนคนเดิน สายวัฒนธรรมวิถีชุมพร ประจำปี 2561


คึกคัก!! จ.ชุมพร เปิดงานถนนคนเดิน สายวัฒนธรรมวิถีชุมพร ประจำปี 256130 มี.ค. 2561, 16:57

30 มีนาคม 2561 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดงานถนนคนเดิน สายวัฒนธรรมวิถีชุมพร ประจำปี 2561 บริเวณถนนเขจรบุตร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชน ในการอนุรักษ์สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดร้านแสดงสินค้าทางวัฒนธรรม และการแสดงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ พ่อค้าแม่ค้า และผู้มาเที่ยวชมงาน ต่างใส่ชุดไทยย้อนยุคสร้างสีสันภายในงาน

นางจินตนา มาตย์สถิตย์ ประธานกรรมการโครงการถนนคนเดินสายวัฒนธรรมวิถีชุมพร เปิดเผยว่า กิจกรรมถนนคนเดิน สายวัฒนธรรมวิถีชุมพร จัดเพื่อส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าทางวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ร่วมไปถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม นำไปสู่การสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ให้กับครอบครัว ชุมชน และสังคม นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และทุกภาคส่วนในการจัดพื้นที่การสร้างตลาดประชารัฐวัฒนธรรม อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร