การศึกษาแบบหมาหางด้วน ยุค ๔.๐


28 มี.ค. 2561, 16:26การศึกษาแบบหมาหางด้วน ยุค ๔.๐

Loading...เมื่อหลายวันก่อนมีโอกาสร่วมทำข่าวภารกิจของ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ซึ่งไปตรวจราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปรากฏว่าการตรวจราชการครั้งนี้ องคมนตรีเน้นไปพูดคุยกับคณบดี นิสิต คณะครุศาสตร์โดยเฉพาะ

เดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏมีปรัชญาจุดเริ่มมาจากเน้นผลิตครูออกมารับใช้ประเทศ แต่สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีหลักสูตรอื่นๆเพิ่มมามากมายจนดูมั่วไปหมด ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีรัฐบาลคงต้องปรับจูน ส่งเสริมให้เบ้าหลอมหลักหันกลับมามองตัวเอง และผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติมากขึ้น จึงกลายเป็นการบ้านที่ดูเหมือนจะหนักหนาสาหัสพอสมควร

สิ่งหนึ่งที่น่าห่วงและน่าจะเป็นตัวถ่วงการศึกษาชาติ ต้องไม่ปฏิเสธโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการเอง ล้าสมัย รุงรัง ยึดโยงระบบอำนาจ จนไม่รู้ว่าหน้าที่ของตนเองที่แท้จริงคืออะไร โดยเฉพาะคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) คนกำหนดกลไกทิศทางการศึกษาชาติก็ยังไร้ทิศทาง ทำให้อดนึกถึงคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ ที่กล่าวถึงเรื่องการศึกษาแบบหมาหางด้วนไว้ เพราะว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง แต่ละภูมิภาค มีบริบทและปรัชญาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 

อย่างไรก็ตามหากราชภัฏแต่ละแห่งงัดเอาจุดแข็งของตัวเองออกมาใช้ จะส่งผลต่อสังคมอย่างมากเช่นกัน ต้องยอมรับว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เป็นสถานการศึกษาที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนมาก เป็นสถานศึกษาที่เป็นแหล่งพึ่งพิงให้ลูกหลานคนชนบทได้ศึกษาหาความรู้ มีความใกล้ชิดกับทรัพยากรหลากหลาย มากมาย หากมีการนำมาต่อยอดศึกษา วิจัยน่าจะเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นอย่ามาก
    
“สิ่งหนึ่งที่ได้รับฟังจากในหลวงรัชกาลที่๑๐ ที่ตรัสในที่ประชุมองคมนตรี พระองค์ทรงเน้นย้ำเสมอว่า พระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ตลอด๓๐ปีที่ผ่านมานั้นพระองค์ไม่ได้รู้สึกเหนื่อย หรือลำบากอะไรเลย พระองค์ตรัสว่ารู้สึกดีใจและยินดีทุกครั้ง”พลเอกดาว์พงษ์ เล่าตอนหนึ่งบนเวที

แม้นว่าจะเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งที่ได้รับฟังก็อดตื้นตันไม่ได้ เชื่อว่าชาวราชภัฏทั่วประเทศคงมีความรู้สึกรับรู้ได้ว่าไม่เคยถูกทอดทิ้ง เพียงแต่ว่าบรรดาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ใครจะปรับตัวได้ก่อนกันเท่านั้น 
    
//////////////มุกมังกร///////////////


Loading...

Loading...
Loading...