"องคมนตรี" เยี่ยมติดตามโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สืบสานพระปณิธานปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา !!


"องคมนตรี" เยี่ยมติดตามโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สืบสานพระปณิธานปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา !!16 มี.ค. 2561, 16:28

เวลา 09.00 น. วันที่16 มีนาคม 2561 ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า ที่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาล  โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 8 คณะผู้บริหาร พญ.ยุวพร จิระวงศ์ประภา ผอ.รพ.นาวังฯ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้การต้อนรับ 


นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 8 ได้ให้โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  เป็นศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจก โดยมีจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและโรงพยาบาลเลย หมุนเวียนตรวจคัดกรองและให้บริการผ่าตัดต้อกระจกและต้อเนื้อให้กับประชาชนในเขตจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียงทุกสัปดาห์ และมีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ดูแลผู้ป่วยระหว่างการเข้ารับบริการจนถึงการผ่าตัดเสร็จสิ้น พร้อมติดตามผลตรวจบริการผู้ป่วยหลังผ่าตัดด้วยทีมแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนที่มีปัญหาโรคตาต้อกระจกเข้าถึงการรักษาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ลดอัตราการตาบอดและลดความแออัดในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดและมีอาคารรองรับผู้ป่วย ห้องสำหรับผ่าตัดรองรับการให้บริการ 


ผลการให้บริการของศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจกตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน มีผู้เข้ารับบริการคัดกรอง 11,960 ราย ได้รับการผ่าตัดตาต้อกระจก 4,497 ราย ต้อเนื้อ 897 ราย รวมผ่าตัดทั้งสิ้น 5,394 ราย ทำให้ลดรอคอยการผ่าตัดจากประมาณ 3 เดือน ถึง 2 ปี เหลือเพียงไม่เกิน 1 สัปดาห์ นับเป็นปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 คน จากการดำเนินงานดังกล่าวสามารถลดความพิการตาบอดจากโรคตาต้อกระจก และทำให้มองเห็นหลังผ่าตัดดีขึ้นมากถึงร้อยละ 94.87  ไม่พบอัตราติดเชื้อที่แผลหลังผ่าตัด นับเป็นการคืนชีวิต มอบโลกสดใสและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้รับบริการ  


นอกจากนี้ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีโครงการ “ต้นไม้ของลูก” เพื่อสืบสานพระปณิธานปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา โดยเด็กทุกคนที่เกิดในโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา จะได้รับต้นยางนาเป็นของขวัญ เพื่อกลับไปปลูกเป็นต้นไม้แห่งชีวิตของเด็กแรกเกิดและครอบครัว สร้างความผูกพันและการเห็นคุณค่าของป่าไม้ให้กับประชาชน ในปี 2560 พบเด็กคลอดทั้งหมดจำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการจำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ซึ่งโครงการนี้เองทำให้เกิดไม้ยืนต้นป่าชุมชนขึ้นไม่น้อยกว่า 100 ต้น ต่อปี โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ได้รับเลือกจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็น 1 ในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระชนมพรรษา 80  พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ปัจจุบันเปิดดำเนินการมาแล้ว 11 ปี โดยยึดถือแนวทาง “โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล (More than Hospitals)”ดูแลประชาชนในพื้นที่ จำนวน 30,933 คน
หลังรับรายงานองคมนตรี  ได้ให้แนวนโยบายการบริหารงาน  ก่อนทำพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ชุดเวชภัณฑ์  จากนั้น ผอ.รพ.นาวังฯ  ได้นำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมร้องเพลงโรงพยาบาลของพ่อ  และเพลงเทพรัตนเวชชานุกูล  ก่อนที่องคมนตรีจะร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  และเยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้ป่วยตาและต้อกระจก  พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับผู้ป่วยในตึกผู้ป่วย และเยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกันปลูกและใช้บริโภคร่วมกัน  

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร