รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่บ้านสามช่องเหนือ เพื่อเยี่ยมชมความเข้มแข็งภายในชุมชน


รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่บ้านสามช่องเหนือ เพื่อเยี่ยมชมความเข้มแข็งภายในชุมชน14 มี.ค. 2561, 20:20

14 มีนาคม 2561 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในภูมิภาคพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง ระนอง และพังงา) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้เดินทางลงพื้นที่บ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เยี่ยมชมการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ เยี่ยมชมบ้านพักโฮมสเตย์ เยี่ยมชมธนาคารหอยแครงเพื่อการท่องเที่ยวและเยี่ยมชมแพเรือแคนูโดยชุมชน นอกจากสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้ว ยังทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย 

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่ได้ตรวจราชการในกลุ่มจังหวัดอันดามัน จากรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กระบี่ ระนอง ตรัง และภูเก็ต งานตามนโยบายของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พัฒนาการทำงานได้ดีมาก พร้อมกับได้สั่งการให้แต่ละจังหวัดเน้นหนักด้านการท่องเที่ยว ควบคู่กับภาคการเกษตร โดยเฉพาะจังหวัดพังงาขอชื่นชมสำหรับชุดเฉพาะกิจที่ลงพื้นที่หมู่เกาะสิมิลัน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึง ทางจังหวัดได้แก้ปัญหาโดยให้ชุดเฉพาะกิจสลับทีมลงพื้นที่สามารถช่วยเหลือพร้อมอำนวยความสะดวกได้เพิ่มมากขึ้น ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บได้ทันท่วงที นับเป็นพังงาโมเดลที่ให้จังหวัดต่างๆ ได้เป็นแบบอย่าง นอกจากนี้โฮมสเตย์ในพื้นที่จังหวัดพังงาสามารถทำรายได้เข้าสู่ประเทศได้เป็นอย่างดี มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

 ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร