ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดเวที "วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตของเกษตรกร"


ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดเวที "วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตของเกษตรกร"13 มี.ค. 2561, 19:49

วันที่ 13 มี.ค. 61 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตของเกษตรกร ตามโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยนายชนะ ไชยฮ้อย เกษตรจังหวัดกล่าวรายงานว่าเวทีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในจังหวัด และส่งเสริมให้องค์กร หน่วยงาน เกษตรกร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้เสนอผลิตภัณฑ์และผลงานทางวิชาการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 115 ราย

ทั้งนี้ ผวจ.หนองบัวลำภู ได้กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบการเกษตรกรรมในจังหวัด ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพการผลิตโดยเน้นการสร้างกลุ่มเครือข่าย การเน้นผลิตเพื่อการตลาดโดยเกษตรกรต้องมีความเข้มแข็ง การสร้างจุดขายโดยจังหวัดกำลังส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ ลดใช้สารเคมี การร่วมใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะน้ำทำการเกษตร ซึ่งหลังพิธีเปิดก็ได้ไปดูแปลงเกษตรกินทรีย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรถ้ำทองสามัคคี ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา ที่มีเกษตรกร 14 ราย รวมกลุ่มทำการเกษตรอินทรีย์ปลูกแตง พริก มะเขือ และเลี้ยงกบ จนสร้างกระบวนการกลุ่มเป็นผลสำเร็จ   

 
 
ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร