ลุ้นระทึก!! ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิจารณา "คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น" ประจำปี 2561 ของจังหวัดสิงห์บุรี


ลุ้นระทึก!! ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิจารณา "คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น" ประจำปี 2561 ของจังหวัดสิงห์บุรี13 มี.ค. 2561, 16:47

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายวิทิต ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี ประธานพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ของจังหวัดสิงห์บุรี ณ บ้านเลขที่ 19/1 หมู่ 10 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์ดินญี่ปุ่นบางวัว โดยมีนายสุชาติ พาเจริญ นายอำเภอบางระจัน ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรีเป็นเลขานุการ พร้อมคณะกรรมการบริหารกลุ่มและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์ดินญี่ปุ่นบางวัว ให้การต้อนรับ และเสนอผลงานความเป็นมา นางรภัส์วรีญ์ เทียมทันพร ได้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเป็นอาชีพเสริมจากเทศบาลเมืองบางระจัน เช่น การสานผักตบชวา การทำขนม รวมถึงการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่นจากการอบรม นำความรู้ที่ได้กลับมาทำและหาช่องทางจำหน่าย ซึ่งในขณะนั้นพอดีตรงช่วงเกษียณอายุราชการของคณะครูโรงเรียนสิงห์บุรี พี่สาวซึ่งเป็นคุณครูได้นำผลิตภัณฑ์ดอกไม้ไปเป็นของที่ระลึกมอบแด่ผู้เกษียณอายุราชการทำให้มีผู้ชื่นชอบสนใจในผลิตภัณฑ์ตามกลับมาซื้อเพื่อมอบเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ สร้างรายได้และเป็นอาชีพเสริม โดยมีสมาชิกกลุ่ม 9 คน ระดมหุ้นจากสมาชิกเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและประยุกต์ผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับรูปแบบชีวิตในปัจจุบันส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นให้สมาชิกในชุมชน กระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างผลิตภัณฑ์แนวใหม่ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของท้องถิ่นเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสิงห์บุรี

 

 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2561 คุณสมบัติของวิสาหกิจชุมชนที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 1. เป็นวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 และผ่านการประเมินศักยภาพครั้งล่าสุดอยู่ในระดับดี 2. ต้องมีข้อมูลการประกอบการย้อนหลังให้คณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างน้อย 3 ปี 3. การประกอบกิจการดำเนินงานโดยกลุ่มคนในชุมชน และสอดคล้องกับศักยภาพ บริบทของชุมชนหรือแผนชุมชน 4. มีกิจกรรมที่หลากหลายมีความเชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาแนวคิดและการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน เพื่อบ่งชี้ความสามารถในการพัฒนาตนเองของวิสาหกิจชุมชน เพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้วิสาหกิจชุมชน ตามคุณลักษณะของวิสาหกิจชุมชนดีเด่นที่พึงประสงค์ หลักเกณฑ์การคัดเลือกประกอบด้วย 5 หมวด รวม 100 คะแนน คือ ความคิดริเริ่ม 10 คะแนน ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน 35 คะแนน บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน 25 คะแนน ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน 15 คะแนน การทำกิจกรรมด้านสวัสดิการชุมชน สาธารณประโยชน์ 15 คะแนน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

                                           


 คำที่เกี่ยวข้อง : #วิสาหกิจชุมชน  

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร