มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดอบรม "พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค"


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดอบรม "พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค"



12 มี.ค. 2561, 14:42

วันนี้ 12 มี.ค. 2561 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติกล่าวเปิดงานการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค Regional English Training Center รุ่นที่ 15 ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ครูวิจิตรา เศรษฐกร ผู้จัดการศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าร่วมในการเปิดงานครั้งนี้ สำหรับการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 15 ซึ่งจะจัดให้อบรมระหว่างวันที่ 12 – 30 มีนาคม 2561                                                                                

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถของนักเรียนไทยในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ นำไปสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสามารถวางแผน ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยมี ครูต่างชาติจากสถาบัน British Council และ Master Trainers ที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษา และกิจกรรม (Boot Camp) โดยมีครูเข้ารับการอบรม จำนวน 72  คน มาจาก 4 จังหวัดได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และราชบุรี

 

 

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่จำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นช่องทางผ่านไปยังท่าเรือน้ำลึก ทวาย ในอนาคต หากช่องทางบ้านพุน้ำร้อน – เมืองทวายเสร็จสมบูรณ์ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จะเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีนักท่องเที่ยวหลายเชื้อชาติเดินทางมาประกอบธุรกิจ มาท่องเที่ยว ดังนั้นภาษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะต้องรู้ต้องเข้าใจ เข้าถึง เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ที่ได้เรียนรู้ไว้แต่วันนี้ถึงวันนั้นจะทราบว่ามันมีความสำคัญเช่นไรและต้องได้ใช้แน่นอน

 

 



 


 








ติดตาม ONB NEWS Fans Page







ข่าวน่าสนใจ




















กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร