เดือดร้อนหนัก!! "ชาวสวนยางสงขลา" เตรียมเคลื่อนไหวค้านเอกชนเก็บเงิน CESS นัดแสดงพลัง 14 มี.ค.นี้ ไม่ฟังยกระดับขับไล่บอร์ด กยท. !!


12 มี.ค. 2561, 09:30

เดือดร้อนหนัก!! "ชาวสวนยางสงขลา" เตรียมเคลื่อนไหวค้านเอกชนเก็บเงิน CESS นัดแสดงพลัง 14 มี.ค.นี้ ไม่ฟังยกระดับขับไล่บอร์ด กยท. !!
ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า จากกรณีการยางแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางออกนอกราชอาณาจักร CESS เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยให้จัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมการส่งออกยางได้อีกประมาณ 1 แสนตัน จากปัจจุบันที่ส่งออกประมาณ 4.1 ล้านตัน เพราะคาดว่าจะมียางลักลอบจำนวนมาก

 ล่าสุด เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางสงขลา เตรียมตัวเคลื่อนไหวคัดค้านร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ตอนกลางและตนบน ที่จังหวัดตรังในวันที่ 14 มีนาคม 2561 นี้ โดยเชื่อว่ามีการบริหารไม่โปร่งใส่ ผิดพลาดจากนโยบายแก้ไขปัญหาราคายางพาราตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานของรัฐ 1.8 ล้านตัน และคัดค้านมติคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เสนอให้บริษัทเอกชนเข้ามาเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา cess

 


นายสมพงษ์ ราชสุวรรณรองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ตอนล่างเปิดเผยว่าทางแกนนำเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง พร้อมรวมกับ 14 จังหวัด คัดค้าน ไม่เห็นด้วยให้เอกชนเข้ามาจัดเก็บเงิน CESS ร้อยละ 5 จากการส่งออก 8,600 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทเอกชนได้รับเงิน 430 ล้าน ซึ่งเป็นเงินที่ควรจะนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ชาวสวนยางทั่วประเทศ ที่ผ่านมา นโยบาย แก้ไขปัญหาราคายางและการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ไม่ตอบสนองความต้องการของชาวสวนฯ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบอร์ดไร้ความสามารถ