วิทยาลัยเทคนิคพังงา จัดพิธีมอบ "ประกาศนียบัตร" แก่นักเรียนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560


วิทยาลัยเทคนิคพังงา จัดพิธีมอบ "ประกาศนียบัตร" แก่นักเรียนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 25608 มี.ค. 2561, 16:22

8 มี.ค. 61 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่าทาง นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปี 2560 จำนวน 490 คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 เดิมชื่อโรงเรียนช่างไม้ มีนักเรียน 8 คน ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาตามลำดับ ปัจจุบัน มีผู้บริหาร ครู และบุคลากร รวม 120 คน นักเรียน 1,400 คน ทำการสอน 13 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาค้าปลีกและการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาพณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ 

หลังจากพิธีมอบประกาศนียบัตรเสร็จสิ้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาว่า “การสำเร็จการศึกษาถือเป็นการเริ่มต้นของจุดสำคัญของงานทุกชนิด การศึกษาเป็นการวางรากฐานที่ดี เป็นการปูพื้นฐานให้กับนักเรียนเพื่อให้มีความพร้อมในการพัฒนาระดับต่อไป วิชาความรู้ทักษะชีวิต จะติดตัวนักเรียนตลอดไป วิชาความรู้ไม่มีวันสูญหาย เป็นสมบัติอันล้ำค่าที่จะอำนวยประโยชน์แก่ผู้เรียนในอนาคต แต่ขึ้นอยู่กับผู้เรียนเอง หากมีวิชาความรู้มากเพียงใด แต่ขาดความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีความอดทน ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและทำนองครองธรรมแล้ว นักเรียนก็ไม่สามารถใช้วิชาความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติได้”

 

  

 


 
ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร