สุดเจ๋ง!! "กลุ่มนักเรียน ม.5" รร.จุฬาภรณตรัง คิดประดิษฐ์ถังเก็บน้ำยางสด ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน 2-3 เท่า !!


7 มี.ค. 2561, 13:51สุดเจ๋ง!! "กลุ่มนักเรียน ม.5" รร.จุฬาภรณตรัง คิดประดิษฐ์ถังเก็บน้ำยางสด ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน 2-3 เท่า !!

Loading...นักเรียนชั้น .5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง ร่วมกันประดิษฐ์ถังโยกจากเครื่องพ่นยาฆ่าแมลง มาดัดแปลงเป็นถังเก็บน้ำยางพารา เพื่อช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บน้ำยางพาราสดและรักษาสุขภาพของชาวสวนยางที่ไม่ต้องก้มๆ เงยๆ ให้ปวดหลัง อันเนื่องมาจากสภาพสวนยางพาราที่มีความลาดชันสูงต่ำไม่เท่ากัน อีกทั้งยังสามารถเก็บน้ำยางสดได้มากกว่าแบบเดิมที่เกษตรกรใช้อยู่ถึง 2 เท่า ซึ่งออกแบบให้มีฝาปิดป้องกันการหกหรือตกหล่นขณะขนย้ายและใช้สะพายหลังแบบเป้เพื่อความสมดุลของน้ำหนักตัว  โดยใช้หลักการคือ ให้ลูกสูบดูดน้ำยางเข้าสู่ถังเก็บภายใน 4-5 วินาที ต่อ 1 ถ้วยน้ำยางสด 

ทั้งนี้ เมื่อนำไปทดสอบในสวนที่มีต้นยางพารา จำนวน 315 ต้น โดยเปรียบเทียบกับวิธีการก้มเก็บพบว่า  ถังโยกเก็บน้ำยางพาราจะใช้เวลาในการทำงานน้อยกว่าแบบเดิมๆ 2-3 เท่า  ทำให้เกษตรกรมีเวลาเหลือในการพักผ่อน หรือหารายได้เสริมด้านอื่นๆ ได้อีก


Loading...

นางสาวดลยา ชูจันทร์ นักเรียนชั้น .5 หัวหน้ากลุ่มสิ่งประดิษฐ์ กล่าวว่า  พวกตนได้ส่งผลงานดังกล่าวเข้าประกวดทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ จนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย  และสามารถนำไปต่อยอดให้กับเกษตรกรใช้ได้จริงในบางพื้นที่ หลังจากที่ใช้เวลาในการประดิษฐ์คิดค้นกันเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น  อีกทั้งการนำถังโยกจากเครื่องพ่นยาฆ่าแมลงมาดัดแปลง ยังมีต้นทุนแค่ถังละ 700-800 บาท ซึ่งถูกกว่าการไปซื้อถังอื่นๆ มาใช้ 

โดยล่าสุดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรังได้ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรแล้วและมีเกษตรกรให้ความสนใจตอบรับสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวเข้ามาแล้วหลายสิบราย  อย่างไรก็ตาม ยังต้องปรับปรุงถังเก็บน้ำยางพาราอีกบางส่วนเพื่อให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

Loading...
Loading...MOST POPULAR