นักพัฒนาตัวจริง !! "กำนัน ต.ช่องสะเดา" รวมพลังมวลชน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ "ชาวทับศิลาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ" !!


3 มี.ค. 2561, 14:53นักพัฒนาตัวจริง !! "กำนัน ต.ช่องสะเดา" รวมพลังมวลชน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ "ชาวทับศิลาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ" !!

Loading...วันนี้ (3 มีนาคม 2561) ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า นายวสันต์ สุนจิรัตน์  กำนันตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตรฯ พร้อมด้วยชาวบ้าน กลุ่มพลังมวลชนตำบลช่องสะเดา หัวหน้ากองการไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา เจ้าพนักงานการไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพร้อมเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเขตป่าไม้ลำสะด่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ไฟป่า พร้อมเจ้าหน้าที่ สมาชิก ทสปช. ทหาร ร้อย รส.ร.29 และจิตอาสาร่วมกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำแบบถาวร และฝายผสมผสานเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชินีนาถฯ โดยใช้ชื่อฝายนี้ว่า "ชาวทับศิลาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ "

โดยฝายชะลอน้ำแห่งนี้สร้างขึ้น ณ.บ้านทับศิลา หมู่ที่ 7 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เมื่อถึงช่วงหน้าแล้งจะขาดน้ำทำให้พืชผลทางการเกษตรของประชาชนได้รับความเสียหาย ป่าไม้ยืนต้นตาย รวมถึงสัตว์ป่าจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ โดยเฉพาะช้างป่าจะออกไปหาแหล่งน้ำที่ไกลออกไปและเมื่อไปพบกับพืชไร่ของประชาชนก็จะลำลายหรือกินเป็นอาหารระหว่างทางที่ช้างป่าเดินผ่าน ไม่เว้นสิ่งของทางราชการเช่นป้ายหรืออื่นๆ รวมถึงบ้านเรือนประชาชน ทำให้เดือนร้อนทั้งประชาชน และหน่วยงานของรัฐในทุกๆ ปี เมื่อถึงช่วงฤดูแล้ง

ดังนั้นทาง นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนันตำบลช่องสะเดา จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐสนันสนุนช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่เพื่อมีเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งต่อไป


Loading...

 

 

 

Loading...
Loading...MOST POPULAR