"ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ" ประชุมหารือการบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช


"ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ" ประชุมหารือการบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช3 มี.ค. 2561, 13:41

วันนี้ (3 มีนาคม 2561) ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมายังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจติดตามและประชุมหารือการบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงานความเป็นมา สถานการณ์และแนวทางการดำเนินการเพื่อบูรณพระบรมธาตุเจดีย์

โดยองคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะได้ขึ้นสำรวจและติดตามแนวทางการบูรณองค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่บริเวณปล้องไฉนเพื่อสำรวจสภาพความชำรุดเสียหายของยอดเจดีย์ จากนั้นได้เข้ากราบพระประธาน ที่พระวิหารหลวงและประชุมติดตามและปรึกษาหารือการบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสนี้นายอาณัติ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช กล่าวว่ากรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการอนุรักษ์โบราณสถานวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชและองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช หลายครั้งตั้งแต่ พ.ศ.2155

ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งความสวยงามและสภาพดั้งเดิมของแหล่งโบราณสถาน ทั้งในส่วนของการดำเนินงานที่ใช้งบประมาณของทางราชการและงบประมาณที่ได้จากการร่วมบริจาคและสนับสนุนจากภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่นายจิมมี่ ชวาลา ราษฎรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ร่วมบริจาคเงินจำนวน 28 ล้านบาท ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เพื่อจัดซื้อทองคำบูรณะปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และถวายเป็นพุทธบูชา

ซึ่งในเบื้องต้นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดโครงการบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช โครงการบูรณะเจดีย์ราย จำนวน 149 องค์ และโครงการขุดค้นทางโบราณคดีวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยขณะนี้การดำเนินการบูรณะเจดีย์ราย จำนวน 149 องค์ ได้แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการบูรณะกลีบบัวคว่ำบัวหงายทองคำที่อยู่เหนือปล้องไฉน ซึ่งดำเนินการโดยสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร โดยจะทำการเปลี่ยนวัสดุภายในที่รองรับบัวคว่ำบัวหงาย ซึ่งจะมีการถอดกลีบบัวทองคำที่ผุกร่อนลงมาหลอมและรีดใหม่บางส่วนด้วย ทั้งนี้ในการบูรณะดังกล่าวกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 นี้ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร