สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลุยนโยบาย "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม"


สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลุยนโยบาย "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม"2 มี.ค. 2561, 23:57

แม่บ้านมหาดไทยขานรับนโยบาย “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” ยึดหลัก 3R ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของการกำจัดขยะและสร้างมูลค่าที่ต้นทาง 

ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า ปัญหาขยะนับวันจะทวีความรุนแรง และสร้างปัญหาเป็นวงกว้างทั่วประเทศ จึงได้มอบนโยบายภายใต้แนวคิด “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” โดยมุ่งเน้นให้แม่บ้านมหาดไทย ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง คือในครัวเรือน โดยรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลัก 3R ซึ่งประกอบด้วย

1.การลดการใช้ (Reduce) โดยให้ใช้ตามความจำเป็นหลีกเลี่ยงการใช้อย่างฟุ่มเฟือย รณรงค์ใช้วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติโดยหลีกเลี่ยงการใช้โฟมและพลาสติก การใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดและการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
2.การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การใช้แก้วน้ำแทนการใช้แก้วพลาสติคหรือถุงพลาสติก การบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่มีสภาพดีให้กับผู้ที่ขาดแคลน
3.การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เน้นการคัดแยกขยะในครัวเรือน เช่น การคัดแยกกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะเพื่อรวบรวมให้ร้านรับซื้อของเก่า และนโยบายของสมาคมฯ ที่สำคัญคือ การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์

ในส่วนของ การหมักขยะอินทรีย์ในถังหรือบ่อซีเมนต์ จะทำให้เกิดการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลายให้เกิดเป็นแร่ธาตุ กระบวนการย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์ใช้เวลา 2-3 เดือน จะได้ปุ๋ยหมัก ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำได้ทันทีไม่ยุ่งยาก ไม่เกิดก๊าซกลิ่นเหม็น และได้ผลิตภัณฑ์เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพดี มีองค์ประกอบของธาตุอาหารพืช

ขณะเดียวกัน นายกสมาคมฯ ยังให้แม่บ้านมหาดไทยสานต่อนโยบาย “ที่ว่างสร้างอาหาร” ด้วยวิธีการนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการรีไซเคิลมาใช้กับแปลงผักสวนครัว ที่ปลูกตามที่ว่าง ริมรั้ว ในกระถาง เป็นต้น

ดร.ปฤถา สรุปว่า สมาคมฯ เน้นการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างพฤติกรรมในการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็น “ความท้าทาย” และ “จุดเปลี่ยนพฤติกรรม” ที่สำคัญที่ทำให้เห็นว่า เรื่องขยะเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง และการแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืนได้ ต้องเริ่มจากในครัวเรือนเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ตนได้มอบนโยบายให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทั่วประเทศ ให้นำหลัก 3R ไปเริ่มปฏิบัติในจวนผู้ว่าราชการทั่วประเทศก่อนขยายผลต่อไป


คำที่เกี่ยวข้อง : #สมาคมแม่บ้านมหาดไทย  

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร