มจร.เชิญร่วมสัมมนาวิชาการ "วันมาฆบูชา : วันเมตตาสากลโลก" 28 ก.พ.นี้


มจร.เชิญร่วมสัมมนาวิชาการ "วันมาฆบูชา : วันเมตตาสากลโลก" 28 ก.พ.นี้27 ก.พ. 2561, 19:01

วันที่ 27 ก.พ. 61 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาวิชาการ "มาฆบูชา : วันเมตตาสากลโลก " โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พระมหาหรรษา ธัมมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยหลักสูตรสันติศึกษา ผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 ก.พ. ที่กำลังจะมาถึงนี้ เวลา 08:30 น. ณ ห้องประชุมโซน C  อาคารเรียนรวม มหาจุฬา
โดยพระมหาหรรษา กล่าวว่า วันมาฆบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสันติภาพแก่ชาวโลก อาศัยความสำคัญดังกล่าว จึงมีการเปิดตัวมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน ร่วมถึงการเผยแพร่งานด้านสันติภาพ ทั้งการให้รางวัลแก่นักสันติภาพทั่วโลก การสร้างเครือข่าย การสนับสนุนทุนการศึกษา การสนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาหมู่บ้านสันติสุขในชุมชนทั้งในและต่างประเทศด้วย เพื่อให้สอดรับกับพุทธประสงค์ที่ได้ทรงวางรากฐานงานด้านสันติภาพเอาไว้ตราบจนมาถึงปัจจุบัน

 คำที่เกี่ยวข้อง : #มจร.   #วันมาฆบูชา   #วันเมตตาสากลโลก  

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร