วิชาติดตัว!! สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดอบรม "ฝึกอาชีพช่างไม้ก่อสร้าง" ให้กับผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ


วิชาติดตัว!! สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดอบรม "ฝึกอาชีพช่างไม้ก่อสร้าง" ให้กับผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ26 ก.พ. 2561, 17:26

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับ นายพีรพล น่วมศรี ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง และ นายสุบิน วีเกษ รก.ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เปิดโครงการฝึกอาชีพเสริม กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สาขา ช่างไม้ก่อสร้าง (60 ชั่วโมง)

โดยอบรมให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ จำนวน 25 คน ซึ่งเป็นงบประมาณบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กับเรือนจำจังหวัดพะเยา อบรมระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 12 มีนาคม 2561 ซึ่งภายหลังอบรมเสร็จสิ้น ผู้ต้องขังจะได้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1 ซึ่งเป็นสาขาที่มีค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยผู้ต้องขังที่ผ่านการทดสอบ เมื่อพ้นโทษ กลับสู่สังคม จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ในอัตราวันละ 385 บาท (สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ) นอกจากนี้ ยังจะมีการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างไม่ก่อสร้างอีกรุ่นหนึ่ง ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2561 ต่อไป

 
 

 
ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร