"องคมนตรี" ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา


"องคมนตรี" ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา22 ก.พ. 2561, 11:49

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.05 น. ผู้สื่อข่าว onbnews พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผศ.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฎยะลา และคณาจารย์ นักศึกษา ให้การต้อนรับ

 

ต่อมาเวลา 10.00 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางไปยังหอประชุมเล็กเพื่อพบปะคณะผู้บริหารคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปถึงการดำเนินงานของแต่ละคณะ รวมทั้งผลงานในด้านต่างๆ โดยในช่วงบ่าย องคมนตรี เดินทางไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 ด้วย ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดเผยว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยราชภัฎมายาวนานนับ 3 ทศวรรษ ทรงมุ่งหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีทัศนคติที่ดีและมีอาชีพที่มั่นคง โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้าถึงแก่นแท้แห่งปัญหาของพสกนิกรในแต่ละท้องที่ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทย เพื่อน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาลงสู่บุคลากรในพื้นที่ และรับทราบการดำเนินงานในการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้ท้องถิ่นในภารกิจเสริมหนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2579 ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ อันจะเป็นการสนองต่อพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติสืบไป


 คำที่เกี่ยวข้อง : #องคมนตรี   #ราชภัฎยะลา   #ตรวจเยี่ยม   #ยะลา  

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร