"สำนักงานวัฒนธรรมฯ" ร่วมกับวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่ เพื่อคัดสรรตัว ส่งไปประกวดในระดับประเทศ !!


"สำนักงานวัฒนธรรมฯ" ร่วมกับวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่ เพื่อคัดสรรตัว ส่งไปประกวดในระดับประเทศ !!10 ก.พ. 2561, 09:22วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า ที่ผ่านมาทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) จัดโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จังหวัดกาญจนบุรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) เป็นประธานฯ  นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง(วัดใต้)

 

ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยเล็งเห็นว่า เด็กนักเรียน เยาวชน เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการกล่อมเกลาพัฒนาจิตใจให้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดผลดีต่อความสงบสุขของคนในชาติและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ต่อไป

 

โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จังหวัดกาญจนบุรี ระดับจังหวัดในครั้งนี้ เป็นกรประกวดประเภททีม 5 คน ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นนักเรียน นักศึกษาที่สังกัดสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 23 ทีม ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 17 ทีม มีนักเรียน ครู/อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมร่วม 400 คน ซึ่งกำหนดประกวด 2 วัน คือวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2561 รอบคัดเลือก และวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2561 ที่ผ่านมาเป็นรอบตัดสิน เพื่อหาทีมที่ชนะเป็นตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2561 ในเดือนพฤษภาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร ต่อไป

  
 loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี   #วัดไชยชุมพลชนะสงคราม   #สวดมนต์หมู่  
ติดตาม ONB NEWS Fans Page

ข่าวน่าสนใจ

กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร