"ยะลา" จัดตั้งโครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน Human Library 11 องค์ความรู้  เพื่อจุดประกายการเรียนรู้ให้กับเยาวชน !!


"ยะลา" จัดตั้งโครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน Human Library 11 องค์ความรู้ เพื่อจุดประกายการเรียนรู้ให้กับเยาวชน !!9 ก.พ. 2561, 14:50เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 61 เวลา 10.30 น. ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่าที่อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK PARK YALA) ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ได้เดินทางมาเป็นประธานในงานครบรอบ 11 ปี อุทยานเรียนรู้ยะลา โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา สมาชิกสภาเทศบาลนครยะลา นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับงานครบรอบ 11 ปี อุทยานการเรียนรู้จังหวัดยะลา

 

ซึ่งในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด We dare to dream, We share to all, We care to you. โดยภายในงานได้มีจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ห้องมินิเธียร์เตอร์ (We share to all) นิทรรศการท้องถิ่นจากผลงานเยาวชน ในโครงการประกวด ออกแบบนิทรรศการท้องถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้องสมุดมีชีวิต (We dare to dream) นิทรรศการ 11 ปี TK PARK YALA และเปิดตัวมุม Human Library หรือ ห้องสมุดมนุษย์ และห้องสมุดเด็ก (We care to you) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากเยาวชนโครงการ TK Reading Power ปล่อยพลังงาน รุ่นที่ 4 

 

นอกจากนี้ ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ยังได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้กับบุคคลที่มีองค์ความรู้ทางด้านต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน Human Library หรือห้องสมุดมนุษย์ แบ่งเป็น องค์ความรู้ด้านการเขียน คือ นายชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ และนายบุญส่ง ลอยสุวรรณ องค์ความรู้ด้านกวี คือ นายโสภณ พฤกษวานิช องค์ความรู้ด้านจิตรกรรม คือ รศ.นิคอเละ ระเด่นอาหมัด องค์ความรู้ด้านดนตรี คือนายวีระศักดิ์ อักษรถึง องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น คือนายรัศมินทร์ นิติธรรม องค์ความรู้ด้านผ้าจวนตานี คือ นายธนวัฒน์ พรหมสุข องค์ความรู้ด้านเซรามิก คือนายเอ็มโซเฟียน เบญจเมธา องค์ความรู้ด้านเคมี คือรศ.เฉลิมยศ อุทยารัตน์ องค์ความรู้ด่านโพลีเมอร์ คือ นายณัฐพงศ์ นิธิอุทัย องค์ความรู้ด้านการออกแบบกราฟิก คือ นายอนัน วาโซ๊ะ และองค์ความรู้ด้านการใช้กล้องและการถ่ายภาพ คือ กลุ่มชมรมถ่ายภาพจังหวัดยะลา TheGangFotoYala

 

 นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 11 ปี ที่ผ่านมา อุทยานการเรียนรู้ยะลา ได้แสดงให้เห็นว่า พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นพื้นที่สำหรับส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจากเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตจังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการส่งเสริมการอ่าน การพัฒนาทักษะชีวิต การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นการเติมเต็มความรู้และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชน


loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #อุทยานการเรียนรู้ยะลา   #ห้องสมุดมนุษย์   #เทศบาลนครยะลา  
ติดตาม ONB NEWS Fans Page

ข่าวน่าสนใจ

กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร