ยกระดับศูนย์เด็กปฐมวัย !! "กองทัพเรือพังงา" จับมือหลายหน่วยงานมอบอุปกรณ์การเรียน แจกขนม เลี้ยงอาหารให้กับเด็กๆ !!


ยกระดับศูนย์เด็กปฐมวัย !! "กองทัพเรือพังงา" จับมือหลายหน่วยงานมอบอุปกรณ์การเรียน แจกขนม เลี้ยงอาหารให้กับเด็กๆ !!25 ม.ค. 2561, 11:40พล.ร.อ.สุรศักดิ์ฯ ประธานกรรมการสวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ส่งเสริมยกระดับศูนย์เด็กปฐมวัยในค่ายทหารเรือ ทัพเรือพังงา ทัพเรือภาค 3 พร้อมดูแลเด็กปฐมวัยก่อนวัยเรียนใน 3 จังหวัดภาคใต้จนได้รับรางวัลดีเด่นหลายรางวัล

 

 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า พล.ร.อ.สุรศักดิ์ เมธยาภา ประธานกรรมการสวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ พลเรือตรี วรงกรณ์ โอสถานนท์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3  พร้อมด้วย นายพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายบุญชู แพใหญ่ นายกสมาคมประมงจังหวัดพังงา นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ และ คณะแม่บ้านตำรวจ ภาค 8 เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียน แจกขนม เลี้ยงอาหารให้กับเด็กๆ จำนวน 24 คน เป็นบุตรข้าราชการ จำนวน 12 คน บุตรพลเรือน จำนวน 12 คน  ซึ่งสถานรับเลี้ยงเด็กทหารเรือ 16 ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระของข้าราชการที่เป็นผู้ปกครองที่ต้องออกไปปฎิบัติงานนอกบ้านประกอบกับยานพาหนะในหน่วยยังน้อยไม่เพียงพอกับการใช้งานโดยเฉพาะเด็กเล็กไม่เหมาะสมที่จะส่งไปเรียนนอกบ้านเนื่องจากมีระยะทางไกลและเป็นถิ่นทุรกันดาร 

 สำหรับประวัติสถานรับเลี้ยงเด็กปฐม ทน.16 ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาค 3 ก่อตั้งขึ้นก่อนเหตุการณ์สึนามิ ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ได้เกิดภัยพิบัติสึนามิ ใน 6 จังหวัดภาคใต้ทำให้สถานรับเลี้ยงเด็กประถมวัย ทร. 16 ได้รับความเสียหายอย่างหนักมีเด็กที่ฝากเลี้ยงเสียชีวิตจำนวนหนึ่งคนต้องปิดทำการชั่วคราวเพื่อทำการฟื้นฟูโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนเศษจนสามารถเปิดบริการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 มีเด็กฝากเลี้ยงวันแรกจำนวน 13 คน และเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามลำดับ 

 
ซึ่งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จราชดำเนินทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์สถานรับเลี้ยงเด็กประถมวัย ทร.16 โดยมีมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง นอกจากนี้สถานรับเลี้ยงยังได้รับรางวัลดีเด่นที่ผ่านมาตรฐานเกณฑ์ประเมินคุณภาพศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดี และผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยโรคของกรมควบคุมโรคหลายปีซ้อนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และระดับประเทศ การ ซึ่งทางทหารเรือได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติต่อไป

 

 

พล.ร.อ.สุรศักดิ์ เมธยาภา ประธานกรรมการสวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ กล่าวว่า ขณะนี้ทางผู้บัญชาการฐานทัพเรือ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน หรือเด็กปฐมวัย อายุไม่เกิน 4 ขวบ โดยขณะนี้ศูนย์เด็กเล็กทั้งหมดมี 17 ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือทั่วประเทศ  และในฐานทัพเรือพังงา เป็นศูนย์หนึ่งที่ดูแลของกองทัพเรือที่ดูแลลูกหลานข้าราชการ และบุตรหลานของบุคคลภายนอกที่เดินทางส่งลูกหลานมาเรียน นอกจากนี้ยังมีศูนย์เด็กเล็กใน 3 จังหวัดภาคใต้ที่ทางกองทัพเรือดูแล เลี้ยงดูให้ความรู้กับเด็กปฐมวัยที่มีผู้ปกครองให้ความสนใจพาบุตรหลานมาเรียนกันเป็นจำนวนมาก

 loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #กองทัพเรือพังงา   #สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย   #กองทัพเรือ  
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร