"องค์กรส่วนท้องถิ่น" ร่วมมือชาวพะเยาทุกภาคส่วน เตรียมพื้นที่ 2,500 ไร่ สร้างสนามบิน รองรับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจมั่นคง ตามนโยบายประเทศไทย 4.0


"องค์กรส่วนท้องถิ่น" ร่วมมือชาวพะเยาทุกภาคส่วน เตรียมพื้นที่ 2,500 ไร่ สร้างสนามบิน รองรับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจมั่นคง ตามนโยบายประเทศไทย 4.025 ม.ค. 2561, 10:19ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า องค์กรส่วนท้องถิ่นตลอดจนภาครัฐ-เอกชนและประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ได้เตรียมพื้นที่ดินจำนวน 2,500 ไร่ ในตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยาไว้ เพื่อผลักดันการสร้างสนามบินขึ้นมาเพื่อรองรับความเจริญทางด้านการศึกษา การค้า การลงทุน เศรษฐกิจ สังคมตามยุทธศาสตร์สร้างพะเยาสู่เศรษฐกิจมั่นคงให้เป็นไปตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

 ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา กล่าวว่า พะเยาอยู่ในจุดศูนย์กลางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือบน เชียงราย น่าน แพร่ ซึ่งทั้งสามจังหวัดมีสนามบิน เชียงราย น่าน แพร่ ซึ่งทั้งสามจังหวัดมีสนามบินรองรับหมดแล้ว คงขาดแต่พะเยา ซึ่งจุดนี้หากพะเยาจะเปิดสนามบินอีกหนึ่งแห่งก็เป็นไปได้ โดยมีพื้นที่ให้บริการโดยรอบรัศมี 100 – 150 กม. ซึ่งสามารถใช้เวลาเดินทางเดินทางมายังสนามบินไม่เกิน 1.30 ชม. และเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ไม่สูงมาก กับการใช้รถโดยสารประจำทางในปัจจุบันจำนวนผู้ใช้บริการ หรือปริมาณของคนที่มาใช้บริการ มีผลต่อการคุ้มทุนหรือไม่ ซึ่งเชื่อว่า ในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่ประชากรในพื้นที่ที่ได้ศึกษา เช่น อำเภองาว จ.ลำปาง, ต.แม่กา (ม.พะเยา), อ.เมือง พะเยา, อ.แม่ใจ, อ.เชียงคำ, อ.ภูซาง, อ.เทิง จ.เชียงราย จะมาใช้บริการสูงขึ้น

 

 

 

 


 
สำหรับเรื่องใครเป็นผู้การตัดสินใจก่อสร้างและใครจะเป็นผู้ลงทุน ซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้นในเรื่องนี้ พบว่า ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ คือ การใช้พื้นที่ซึ่งที่ดินโดยส่วนใหญ่ในจังหวัดประกอบด้วยป่า ที่ดิน สปก.พื้นที่อุทยานและอื่นๆ ประกอบกับยังขาดหน่วยงานที่จะเข้ามาจัดการสนับสนุนแม้ในความเป็นจริง การสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา ก็มีความเป็นไปได้ คือ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ จ.พะเยา ที่ไม่มีปัญหาหรือสิ่งกีดขวางแนวเส้นทางการบินของเครื่องบินแต่อย่างใดเป็นพื้นที่ในการสร้างควรอยู่ในพื้นที่ราบ พิสัยการบินอยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่มีภูเขาขวางกั้น แต่ก็มีอุปสรรคอื่นๆด้วย ซึ่งทางจังหวัดพะเยามีพื้นที่รองรับไว้แล้วถึง 2,5000 ไร่ ซึ่งเป็นแปลงผืนดินผืนเดียวซึ่งเหมาะแก่การสร้างสนามเป็นอย่างยิ่ง ในพื้นที่ตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

 

การเตรียมพื้นที่สร้างสนามบินจังหวัดพะเยาครั้งนี้จะได้มีการประสานงานความร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา เอกชน รัฐ ท้องถิ่น และผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จะได้หารือร่วมกันในโอกาสต่อไปเพื่อผลักดันการสร้างสนามบินแห่งใหม่ขึ้นในจังหวัดพะเยาในโอกาสต่อไป

 

 

 

 loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #พะเยา เตรียมพื้นที่ 2500ไร่ สร้างสนามบิน  
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร