คำค้นหา หน่วยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่35