"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพรปีใหม่ไทย 13 เมษายน 2561 


"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพรปีใหม่ไทย 13 เมษายน 2561 13 เม.ย. 2561, 12:10


 

วันนี้ (13 เม.ย. 2561) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 13 เมษายน 2561

พรปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ๒๕๖๑

...ขออำนวยพร ขออำนาจแห่งกุศล ผลบุญ แห่งความดี 
ที่ทุกคน..ได้กระทำมาแล้ว จงร่วมกันเป็นปัจจัย
อำนวยพรปีใหม่ไทยแด่ท่านทั้งหลาย
ประสบความสุขกาย สบายใจ 
ประสงค์สิ่งหนึ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบ 
ประกอบด้วยธรรม
ขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสัมฤทธิ์..ดังที่ประสงค์
ทุกประการเทอญฯ... 

พระโอวาทธรรมสมเด็จพระอริวงศาคตญาณ (สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่๒๐) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กทม.คำที่เกี่ยวข้อง : #สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   #ปีใหม่ไทย  
ติดตาม ONB NEWS Fans Page

ข่าวน่าสนใจ

กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร